• Kursy i szkolenia
TEL. 32 7565183 - SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE, KURSY SPECJALISTYVZNE DLA BRANŻY GÓRNICZEJ

KURSY I SZKOLENIA

KURS OBSŁUGI ŁADOWAREK ZGARNIAKOWYCH

 Celem kursu jest opanowanie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności związanych z obsługą ładowarek zgarniakowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, a także przygotowanie kursantów do egzaminu sprawdzającego umiejętności praktyczne, oraz wiadomości teoretyczne niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji operatora ładowarek zgarniakowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 21 lat;

  • 12 - miesięczny staż pracy w ruchu zakładu górniczego. NAPISZ DO NAS© 2021 Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze "Antracyt"
Designed by Projekty www