• Kursy i szkolenia
TEL. 32 7565183 - SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE, KURSY SPECJALISTYVZNE DLA BRANŻY GÓRNICZEJ

KURSY I SZKOLENIA

Kursy i szkolenia - O FIRMIE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego JTG „ANTRACYT” sp. z o.o. został utworzony w 1998 r. w Jastrzębiu-Zdroju. Ośrodek specjalizuje się w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursach o tematyce górniczej. Na życzenie zleceniodawcy Ośrodek może opracować program i zorganizować szkolenie o każdej innej tematyce. Ceny do uzgodnienia. Wychodząc naprzeciw naszym klientom organizujemy kursy dla grup 10 - osobowych u pracodawcy.

Kursy zawodowe oraz szkolenia prowadzane są w Ośrodku Szkolenia „ANTRACYT” sp. z o.o. ul. Rybnicka 6E w Jastrzębiu-Zdroju. Ośrodek posiada salę wykładową zapewniającą doskonałe warunki do nauki. Kursy i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe. Każdy kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiadomości kursanta przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego. Po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ponadto uczestnicy kursów i szkoleń mają możliwość zamówienia napojów i posiłków w Restauracji „ANTRACYT”.

Podstawa prawna:

Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych jest uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1860).

Zapewniamy:

  • materiały dydaktyczne;

  • wysoki poziom nauczania.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6 E
tel/fax 32 7565810 wew. 56
tel. 32 7565183
szkolenia@jtg-antracyt.pl

 

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO JTG „ANTRACYT” SP. Z O.O. POSIADA:

  • DECYZJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY W KATOWICACH O PRZYZNANIU AKREDYTACJI NR KO.ZU.KU.42019/10/06;

  • ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH NR PN 4320/4/2000/Ed;

  • WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NR 2.24/00151/2012 -WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY W KATOWICACH;

  • DECYZJĘ DYREKTORA OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO W RYBNIKU I.dz.999/625/0015/01/06545/JB W SPRAWIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW W ZAKRESIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH;

  • CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001: 2009 NR REJESTRACYJNY: AC090 100/0143/3661/2012.

Fot NAPISZ DO NAS© 2021 Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze "Antracyt"
Designed by Projekty www