• Kursy i szkolenia
TEL. 32 7565183 - SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE, KURSY SPECJALISTYVZNE DLA BRANŻY GÓRNICZEJ

KURSY I SZKOLENIA

SPECJALISTYCZNE PRZESZKOLENIE POWTARZALNE CO PIĘĆ LAT DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH – GÓRNIKA RABUNKARZA

Prowadzone w formie seminarium nie rzadziej raz na 5 lat.

Czas trwania: 8 godz.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którzy ukończyli kurs oraz posiadają kwalifikacje górnika rabunkarza.

Celem szkolenia jest przeszkolenie w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów BHP, prowadzenia ruchu, występujących zagrożeń oraz przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac związanych z likwidacją wyrobisk ścianowych i chodnikowych.

Realizacja § 17, ust. 2, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.   NAPISZ DO NAS© 2021 Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze "Antracyt"
Designed by Projekty www