• Kursy i szkolenia
TEL. 32 7565810 – KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

KURSY I SZKOLENIA

SZKOLENIE OKRESOWE INSTRUKTORÓW STRZAŁOWYCH, WYDAWCÓW MW, GÓRNIKÓW STRZAŁOWYCH

Prowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz w roku.

Czas trwania: 8 godz.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią jako górnik strzałowy, instruktor strzałowy lub wydawca materiałów wybuchowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.NAPISZ DO NAS© 2021 Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze "Antracyt"
Designed by Projekty www