• Kursy i szkolenia
TEL. 32 7565183 - SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE, KURSY SPECJALISTYVZNE DLA BRANŻY GÓRNICZEJ

KURSY I SZKOLENIA

SZKOLENIE OKRESOWE OSÓB DOZORU NADZORUJĄCYCH PRACE ZWIĄZANE Z PODSADZANIEM WYROBISK GÓRNICZYCH ORAZ NADZOROWANIEM PRAC SPAWALNICZYCH

Prowadzone w formie seminarium nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania: 16 godz.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dozoru oraz kierujących pracownikami: nadzorujących prace związane z podsadzaniem wyrobisk górniczych oraz wykonywanie prac spawalniczych na dole i powierzchni zakładów górniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) organizacji pracy, stanowisk pracy zgodnie wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami ergonomii,

c) metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Realizacja art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 Nr 160, poz. 981).NAPISZ DO NAS© 2021 Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze "Antracyt"
Designed by Projekty www